Yayuma

CEL PROJEKTU  Branding, sprzedaż

Kiedy fizyka i emocji łączą się w jedno
/ZAKRES PRAC
/PRZEGLĄD

YAYUMA audio Sp. z o. o.

Branding
Kreowanie wizerunku
Key visual
Księga znaku
Projektowanie użytkowe
Serwis internetowy

Zobacz stronę www
/PRZEGLĄD

Wyzwanie

Celem firmy YAYUMA jest stworzenie nowego standardu audio bazującego na technologii PONA sound. Głównym zadaniem stało się dla nas opracowanie identyfikacji wizualnej technologii, natomiast Klient zwrócił się do nas z prośbą, aby odświeżyć również logo spółki Yayuma. Oprócz uproszczenia znaku mieliśmy stworzyć brandbook oraz nową stronę internetową, która odpowiadałaby najnowszym standardom rynku.

Podejście

Dotychczasowe logo YAYUMA audio przede wszystkim zostało przez nas uproszczone i szczegółowo opisane. Wyznaczyliśmy punkty odniesienia, które znacząco wpłynęły na porządek w konstrukcji znaku. Wspólnie z Klientem zdecydowaliśmy o rezygnacji z dopisku audio, który do tej pory był częścią logotypu. Dzięki temu znak stał się bardziej uniwersalny i można go wykorzystywać na mniejszych elementach. Księga znaku, która powstała w dalszym kroku, szczegółowo opisuje zasady posługiwania się logotypem, co znacząco wpłynie w przyszłości na egzekwowanie przez Klienta prawidłowego wykorzystywania znaku przez kontrahentów.

Po dopracowaniu znaku graficznego rozpoczęliśmy pracę nad projektem strony internetowej. Poszliśmy w kierunku nowoczesnego minimalizmu. Strona jest przejrzysta i pełni funkcję wizytówki firmy. Opisuje więc jej historię, cele oraz szczegółowo przedstawia produkt.

/REZULTAT
/PRZEGLĄD

Osiągnięcia

/PRZEGLĄD

• spójny wizerunek
• opis konstrukcji logotypu
• dokumentacja w atrakcyjnej formie graficznej
• nowoczesna, minimalistyczna strona internetowa
• koordynacja i doradztwo wizerunkowe

Następny projekt

Pona Sound

Zobacz